ca

Els patinets sempre per la calçada

2021-10-04

La modificació de l'article 50 del Reglament General de Circulació aprovat en l'el Reial decret 970/2020, de 10 de novembre, va entrar en vigor l'11 de maig de 2021, als sis mesos de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado.

Els patinets queden definits com a vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics

LA REGULACIÓ DE LA VELOCITAT DELS PATINETS

La velocitat d'aquests vehicles està compresa entre 6 i 25 km/h i ha d'estar limitat a aquesta velocitat màxima. Si el teu patinet el supera, seria il·legal i la sanció són 500 € i retirada del vehicle.

PROHIBICIONS PER ALS PATINETS

En ser definits formalment com a vehicles, tindran prohibida la seva circulació per les voreres i per les zones per als vianants, com qualsevol altre vehicle.

Es prohibeix circular per travessies, vies interurbanes i autopistes i autovies que transcorren dins de poblat amb vehicles de mobilitat personal. Així mateix, queda prohibida la circulació d'aquests vehicles en túnels urbans.

EL CERTIFICAT DE CIRCULACIÓ DELS PATINETS

Els vehicles de mobilitat personal no requereixen Permís de Circulació (vehicle), ni Permís de Conduir (persona), ni assegurança obligatòria, però requeriran per a poder circular del certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics exigibles per la normativa nacional i internacional recollits en el seu manual de característiques, així com la seva identificació.

Sense cap dubte es pretén amb aquestes mesures evitar accidents de trànsit en patinet que causa un percentatge elevat d'accidents amb lesion

Legal Agora BCN Abogados Accidentes®