ca

Advocat accidents

Estamos tan seguros de nuestro trabajo, que solo cobramos si el cliente cobra y está plenamente satisfecho.

LEGAL AGORA BCN ® advocats accidents  va néixer en 1997 amb la intenció de donar cobertura a la defensa de la reclamació de la indemnització de les víctimes d'accidents de trànsit que desitjaven un advocat independent de les companyies d'assegurances. Un bufet d'advocats trànsit que prioritza l'empatia amb els clients, a més de l'obtenció de la màxima indemnització. La nostra obstinació a dedicar el nostre temps també a l'acompanyament perquè els lesionats tinguin una recuperació més suportable i satisfactòriaLEGAL AGORA BCN ® advocats accidents  va néixer en 1997 amb la intenció de donar cobertura a la defensa de la reclamació de la indemnització de les víctimes d'accidents de trànsit que desitjaven un advocat independent de les companyies d'assegurances. Un bufet d'advocats trànsit que prioritza l'empatia amb els clients, a més de l'obtenció de la màxima indemnització. La nostra obstinació a dedicar el nostre temps també a l'acompanyament perquè els lesionats tinguin una recuperació més suportable i satisfactòria. 

Advocat tràfic

  • Barcelona - seu central
  • Madrid
  • Moscú
  • London


                                  Registro Mercantil de Barcelona Tomo: 4655 Folio:173 Hoja 52362 Inscrip:1

Legal Agora BCN Abogados Accidentes®